Εκ Νέου

[ek ˈnɛːʊ]

: anew (Greek)

A non-profit company in Athens, Greece.  We support women who have escaped situations of abuse and are seeking to rebuild their lives, by creating work placements and providing job training as well as emotional and practical help.

ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ 997004685

info@ekneou.org

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Subscribe to Our Newsletter!

© 2019 by Εκ Νέου. Proudly created with Wix.com